Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Individet og medieneChevronRight
 4. Kildebruk, opphavsrett og personvernChevronRight
 5. Regler for publisering av bilderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regler for publisering av bilder

Mange ungdommer publiserer bilder fra private fester på Facebook. Men er du klar over at loven sier at de som er avbildet, har rett til å bestemme i hvilken utstrekning og på hvilken måte bildet skal brukes?

Ungt par som kysser på fest

Åndsverkloven om motivets rettigheter

Det som tidligere het fotoloven, er nå innlemmet i åndsverkloven. Hovedregelen rundt fotografering og personvern sier at ”bilder av personer ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede”.

Den avbildede kan bestemme i hvilken utstrekning og på hvilken måte bildet skal brukes. Hvis det samtykkes til å bruke bildet i lokalavisen, kan det ikke uten videre benyttes i andre publikasjoner. Et samtykke kan gis skriftlig eller muntlig.

Samtykke

Bilder av personer kan som regel ikke gjengis uten samtykke. Bilder av små barn kan ikke gjengis uten samtykke fra foresatte. Derimot kan bilder av personer som har aktuell og allmenn interesse, eller som deltar på offentlige arrangementer, kan gjengis uten samtykke.

Den som samtykker til bruk av et bilde, må ha ”nødvendig grad av modenhet og forståelse”. Det handler mye om alder, mental tilstand, hva slags bilde det er snakk om, og til hvilket bruk. Mindreårige kan samtykke, men her må fotografen vise større varsomhet. Barneloven § 33 sier at barn skal gis større “selvråderett med alderen og fram til det er myndig”.

Noen eksempler som rettesnor:

 • En femåring kan ikke avbildes i avisen uten at samtykke fra forelder foreligger.
 • En 16 år gammel jente eller gutt kan trass i samtykke ikke avbildes som nakenmodell.
 • En femtenåring kan samtykke til bruk av bilde fra et idrettsstevne.

Les mer hos datatilsynet: Bilder av barn på nett

Vis spesielt hensyn når du bruker bilder av en person som er beruset, syk, eller i sjokk etter en ulykke. Det er ikke alltid personen selv er i stand til å oppfatte hva som foregår, og hvilke konsekvenser publiseringen av et bilde vil kunne få.

Unntak fra reglene

Åndsverkloven § 45c og 46 beskriver flere unntak fra reglene om samtykke;

 • Aktuell og allmenn interesse
  Hvis saken har aktuell og allmenn interesse, kan bilder publiseres uten samtykke. Kjendiser, politikere og andre kjente personligheter som viser seg offentlig, er det altså fritt frem å fotografere.
 • Personen mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
  Du fotograferer statsministeren utendørs og får med en turist i bakgrunnen. Denne personen vil ha et vern mot å bli avbildet, men fordi fokuset ligger på statsministeren, så regnes turisten som mindre viktig i motivet, og samtykke er derfor ikke nødvendig.
 • Offentlige arrangementer og forhold av allmenn interesse
  Hvis du avbildes i toget 17.mai, i en demonstrasjon, en fotballturnering eller andre offentlige arrangement, så kan du ikke motsette deg publisering. Alle vet at det er vanlig å ta bilder på slike arrangement, og det er jo frivillig å delta. Personer som absolutt ikke ønsker å bli avbildet, får heller holde seg hjemme.
 • Har motivet vern?
  Et fotografi av et åndsverk som har verkshøyde (se Åndsverkslov og opphavsrett), kan du ikke uten videre publisere. Selv om et fotomotiv vil være vanskelig å verne, så kan bruk av samme motiv, lyssetting, etterbehandlingsteknikker osv. føre til at fotografiet vurderes som et plagiat. Da kan bildet ditt bli oppfattet som ulovlig eksemplarfremstilling.

Læringsressurser

Kildebruk, opphavsrett og personvern

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale