Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Kildebruk, opphavsrett og personvernChevronRight
  5. Undersøk referanser og lisenserChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Undersøk referanser og lisenser

Undersøk hvordan referanser til kilder og lisenser for innhold er oppført i leksikonartikler, i kunnskapsartikler og journalistiske arbeid. Samarbeid i grupper og døft til slutt hvorfor det er forskjeller.

En supermann med koffert som skal ut og sjekke ting. Bilde.

1. Hvilke ulike lisenser har innholdet i NDLA-artikkelen?

Ulike lisenser gjelder og må kunne vises for innholdet i en artikkel som er satt sammen av bilde, tekst og video.

Hvilke ulike lisenser har de ulike delene av innholdet i artikkelen Veiviseren (Ofelaš) ?

2. Hvilke referanser og lisenser finner du i artikkelen fra Store norske leksikon?

Forfatterne av artikler i Store norske leksikon kan selv bestemme hvor åpen lisens de ønsker å sette på sitt eget arbeid. Tekst, illustrasjoner og bilder kan også her ha en annen lisens enn teksten. I artikkelen finner du også noen referanser og tips til videre lesing.

Hvilke ulike lisenser og referanser finner du i denne artikkelen Store norske leksikon: Aftenposten ?

3. Undersøk referanser og lisenser i en artikkel fra Wikipedia

Artikler på Wikipedia har åpen lisens. Finner du den? Hvordan blir referanser oppført? Finner du ulike måter det blir gjort på?

Undersøk for eksempel denne artikkelen: Wikipedia: Leonardo da Vinci .

4. Undersøk referanser i en nyhetsartikkel

I journalistisk arbeid kan referanser til kilder være mer direkte og personlige, og mindre formaliserte. Kan du finne ut hvordan det slår ut i artikkelen nedenfor? Kan du identifisere rettighetshavere til bilder og tekst? Finner du ellers noen tegn til lisenser?

Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett

5. Hvilke referanser og lisenser finner du i en nyhetssending?

Finn frem til en TV-nyhetssending på nett. Se gjerne gjennom flere nyheter. Hvordan blir det referert til kilder? Hvordan er opphavsrettigheter synliggjort? Finner du oppgitte lisenser?

6. Hva fant dere?

  • Oppsummer arbeidet deres i plenum.
  • Diskuter hva som er forskjellen på bruk av referanser og lisenser i elevarbeid, i kunnskapsartikler og i journalistikk.
  • Drøft hvorfor disse forskjellen finnes.

Læringsressurser

Kildebruk, opphavsrett og personvern

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale