Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Individet og medieneChevronRight
 4. Kildebruk, opphavsrett og personvernChevronRight
 5. Kilder og informasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kilder og informasjon

Skal du lære, og vise, at du har kunnskaper og oversikt i et fag, krever det at du opparbeider deg oversikt over relevante kilder over tid. Du må øve opp bevisstheten om hvilke kvaliteter en kilde har, og hvilken informasjon i kilden som er relevant for sammenhengen.


Bøker og nettbrett på et bibliotek. Bilde.

Hva skal du lære? Hvilke kilder og hvilken informasjon trenger du for å kunne vise hva du har lært?

 • Hvilke kilder skal du bruke?
 • Hva skal du bruke de til?
 • Hvilken informasjon trenger du, hvor finner du den?

Du må rent praktisk bruke kilder, samle, sile og bruke informasjon på en systematisk måte for å lære, og tilegne deg, kunnskaper. Jo mer du kan innenfor et fagområde, jo bedre vil du bli til å finne de beste kildene i faget og for formålet.

Hva er informasjon?

I hverdagen søker og bruker vi informasjon hele tiden. Vi sjekker været og nyhetene, resultater av sportsbegivenheter, hvordan vennene våre har det. Vi tenker gjerne ikke over hvilken informasjon vi søker og bruker, og hvorfor. I skolesammenheng, derimot, har du mye å hente på å tenke over hvilken informasjon du trenger og hvorfor.

Betydningen av 'informasjon' slik vi bruker den her, kan forklares med to underpunkter. Den ene typen informasjon kan forståes som objektiv, faktabasert eller teknisk. "Det er overskyet og antydning til regn" og "2+2 = 4" kan være eksempler på det. Begrepsdefinisjoner har som formål å gi objektiv informasjon om betydningen av et begrep. Innsamlet data kommer også inn under denne forståelsen av informasjon.

Den andre typen er informasjon som har en åpenbar hensikt å påvirke. Informasjon kan altså være retorisk. Et par eksempler er: "Vi må slutte å bruke plastikk, for det havner i havet." og "Ungdom er altfor opptatt av sosiale medier".

Skillet mellom faktabasert informasjon og retorisk informasjon vil ikke alltid være skarpt. Derfor er kildekritikk så viktig.

Informasjon fra en kilde er ikke i seg selv kunnskap. For å vise kunnskaper med utgangspunkt i klipt og limt innhold fra en nettside etter et Google-søk, må informasjonen bearbeides, kommenteres og settes i sammenheng med annen informasjon. Da først viser du kunnskapene dine.

Mennesker som kilder

I skolesammenheng har du god tilgang på lærere. De er fagpersoner, og har god oversikt over de fagene de underviser i. Ofte har din egen lærer lagt noen premisser for hva du skal jobbe med, og også delt informasjon med deg i timene.

Du kan også ta kontakt med personer utenfor skolen og stille spørsmål eller gjøre intervjuer gjennom e-post, telefon- eller videosamtaler, enten de har fagkompetanse innenfor et område, eller de har andre interessante erfaringer og kunnskaper å dele.

Læremidler er spesiallaget for fag og trinn

Lærebøker og digitale læremidler du har som pensum i faget du jobber med, er skreddersydd etter læreplanen i faget. Læremidler for et fag er som regel sentrale og sikre kilder. Du kan også bruke fagbegreper herfra som søkeord i nettlesere og i arkiver. Det kan gi deg mer presise søkeresultater enn om du bruker hverdagsord.

Skal du fordype deg og bruke lang tid innen for ett tema, fins det normalt fagbøker du kan få tak i gjennom skolebiblioteket. Noen fagbøker er spesialisert for høgskoler og universitet, og de kan være kompliserte å bruke. Du må vurdere om du vil ha utbytte av å bruke slike kilder. Bibliotekarer og lærere kan gi deg nødvendig veiledning.

Estetiske kilder

Estetiske kilder er kulturuttrykk som musikk, litteratur, film eller dikt. Også reklame og bilder er estetiske kulturuttrykk. De brukes sjelden til innhenting av faktainformasjon. Likefullt er de verdifulle kilder for å belyse problemstillinger, gi eksempler på hvordan ting henger sammen, og til inspirasjon.

I mange fag står analyse av estetiske kilder sentralt. I andre sammenhenger bruker du musikk i en video du lager eller bilder for å illustrere en presentasjon. Da bruker du kilder for å skape en stemning og en større bredde i opplevelsen av det du vil formidle.

Når du selv skal skape estetiske uttrykk, vil det være naturlig å bruke estetiske kilder til inspirasjon og få ideer fra estetiske sider ved kildene.

Nettkilder med søketjenester

Internett er etter hvert blitt det viktigste stedet å søke frem og få tilgang til kilder og informasjon. Det er ikke uten grunn vi omtaler vår tid som 'informasjonssamfunnet'. Med internett har vi fått tilgang til enorme mengder informasjon med bare få tastetrykk.

"Det blir hevdet at hvis du leser det som står i en avis som New York Times gjennom en hel uke, får du like mye informasjon på den ene uka som det en vanlig person som levde i middelalderen ville fått gjennom en hel livstid."

Sitatet er hentet fra video-presentasjonen av Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det kan være en stor utfordring å håndtere mengden informasjon som er tilgjenglig gjennom et enkelt søk på Google. Du kan ikke være sikker på om den prioriterte rekkefølgen på utlistingen etter søket er den beste for ditt formål. Derfor er det nyttig å gå direkte til relevante søketjenester.

De mest vanlige kildene med søketjenester på nett brukt i den videregående skolen er:

 • læremidler på nett
 • oppslagsverk
 • offentlige nettsider
 • offentlige dokumenter og arkiver
 • mediekanaler
 • delingstjenester
 • formidling og diskusjoner i sosiale medier og på nettfora

Statisk og dynamisk informasjon

Nettsider som vider video, tekst og bilder. Grafisk.

På nett skiller vi gjerne mellom statisk og dynamisk informasjon. Når vi snakker om kilder i skolesammenheng, er det ofte statisk informasjon vi tenker på. Tekst og bilde er statisk. Men det fins også informasjon formidlet gjennom video, lyd, simulering eller 3D-verdener. Både i læremidler og på nett forøvrig, er det en økende mengde tilgang til ikke-statisk informasjon.

Skal du jobbe med statisk informasjon, har du selv kontrollen. Du kan lese tekst og studere bilder i ditt tempo. Bruker du kilder med dynamisk informasjon, må du stoppe strømmen, spole tilbake og notere eventuelle tidskoder og informasjon du skal bruke videre, og kanskje må du også ta skjermdumper.

En kilde kan inneholde både statisk og dynamisk informasjon.

Læringsressurser

Kildebruk, opphavsrett og personvern

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs