Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Kildebruk, opphavsrett og personvernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kildebruk, opphavsrett og personvern

Kunnskap om strategier for nettsøk og kildekritikk er nødvendig både for deg som skoleelev og for alle som jobber i mediebransjen. Når du skal klargjøre et medieuttrykk for publisering, må du dessuten ha god kjennskap til lover som gjelder for opphavsrett og personvern.

Nettsøk

Internett flyter over av informasjon. Søkemotorer, som Google, er laget for å hjelpe oss med å finne den informasjonen vi er på jakt etter. De fleste av oss er ikke flinke nok til å bruke søkemotorene effektivt. Ofte får vi for mange treff, og treffene er ikke like relevante. Derfor er det viktig å forstå hva en søkemotor er, og hvordan den fungerer. Men i noen tilfeller finnes det en enklere vei til målet. I nettleksikon, på offentlige nettsider og i nettaviser kan du raskt finne informasjon med høy kvalitet.

Kildebruk

Både skoleelever og journalister er avhengige av å bruke pålitelige kilder som har greie på det de uttaler seg om. Det gjelder både kilder som du søker opp på Internett eller på biblioteket, og personer som du bruker som muntlige kilder. En journalist kan ikke spre rykter, og heller ikke la seg bruke av personer som ønsker å skape blest om en sak for egen vinning.

Opphavsrett og gjenbruk

Alle som skaper et åndsverk, har opphavsrett til sitt eget verk. Det er det grunnleggende prinsippet bak opphavsretten. Vi lever i en digital tidsalder der det er enkelt å kopiere åndsverk som andre har laget. Da er det spesielt viktig å kjenne til hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

Du kan ikke publisere noe andre har laget uten tillatelse fra den som har opphavsretten. Når du publiserer noe du selv har laget, kan du velge å merke medieproduktet ditt med en Creative Commons-lisens. Slik kan du på forhånd tillate gjenbruk av åndsverket ditt på bestemte premisser, for eksempel at det kun kan brukes til ikke-kommersielt formål. Men åndsverkloven regulerer uansett også måten et åndsverk kan brukes på. Alle opphavspersoner har krav på navngivelse og lovmessig vern mot krenkende bruk av åndsverket.

Personvern

Personvern handler om å begrense andres rett til å samle inn og bruke opplysninger som gjelder din person. Personvern handler også om vern mot krenkende uttalelser, diskriminering og trusler. Både lovverket og pressens egne etiske regler setter grenser for hvordan en person kan eksponeres i mediene.

Læringsressurser

Kildebruk, opphavsrett og personvern

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale