Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Fingre som snakker sammen. Illlustrasjon.

Emner

Individet og mediene

  • Mediebruk er en viktig del av hverdagen vår. Hvordan bruker vi mediene, og hvilken innvirkning har de på oss?

  • Emnet tar for seg hvordan vi kan utarbeide mediebruksundersøkelser, og hvordan vi kan være kritiske til dem og til hvordan de blir brukt.

  • Hvordan finne frem til pålitelige kilder på nett, hva er lov å bruke og publisere og hvilke personvernhensyn må du ta ved publisering?