1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Fingre som snakker sammen. Illlustrasjon.

Emner

Individet og mediene

Læringsressurser

Individet og mediene