1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. UnderholdningsbransjenChevronRight
 5. Disney som underholdningsproduktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Disney som underholdningsprodukt

I denne oppgaven skal dere jobbe sammen om å finne ut omfanget av Disney-produkter i deres egne liv og i verden for øvrig.

Dere og Disney

 1. Hvor gamle var dere da dere ble kjent med noe produsert av Disney for første gang?
 2. Hva var det, og hvorfor husker du det?
 3. Hvilke Disney-produkter har dere hatt eller har dere liggende hjemme eller på datamaskinen?
 4. Prøv å beregne hvor mye produktene er verdt til sammen, regnet med utgangspunkt i kjøpepris. Hvilken sum kommer dere fram til individuelt og på gruppa?

Disney i verden

 1. Gruppa velger en disneyfigur eller en disneyfilm som dere vil undersøke nøyere.
 2. Hvorfor valgte dere denne? Hva tenker dere gjør denne interessant for et publikum?
 3. Globalisering: Gjør søk på nettartikler, bilder og video som omhandler filmen eller figuren. I hvilke land virker det som om den er mest populær?
 4. Populærkultur: Hva blir sagt om filmen eller figuren? Prøv å finn ut og diskuter hvorfor den er populær. Undersøk gjerne kommentarfelt i ulike netttjenester. Bruk «Google Oversetter» ved behov.
 5. Kommersialisering: Hva har Disney gjort for å gjøre figuren eller filmen kjent og populær? Finn eksempler på markedsføring og produktutvikling hos Disney, knyttet til figuren eller filmen.
 6. Fins det eksempler på at Disney har floppet? Eventuelt hvilke? Hva skjedde?

Læringsressurser

Underholdningsbransjen