1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. UnderholdningsbransjenChevronRight
  5. Hva kjennetegner underholdningsbransjen?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva kjennetegner underholdningsbransjen?

Mye av det som ikke kan stemples som nyheter eller aktualitet, blir gjerne kalt underholdning. Underholdningsbransjen er et bredt felt og omfatter mange aktører og ulike yrker.

Hva betyr underholdning?

Begrepet underholdning kan bety å muntre eller more, og det beskriver en handling eller en opptreden som har som hovedmål å fange oppmerksomheten og underholde dem som ser på eller er med.

Underholdningsbransjen har vokst i takt med at folk har fått mer fritid. Underholdning er adspredelse, og gir, for mange, et avbrekk og en pause fra ansvar og gjøremål i hverdagslivet.

Mye av det underholdningsbransjen produserer, er lett tilgjengelig, gjenkjennelig og i en forståelig form. Innholdet og budskapet skal i første rekke underholde og behage publikum, ikke problematisere og kreve for mye anstrengelse, men være humoristisk, passe spennende, og gjerne følelsesladd og estetisk tiltalende.

Dedikert bransje

Hvis du ønsker å jobbe med underholdning, har du mange muligheter. En forutsetning for å lykkes i bransjen, er at du viser stor interesse for arbeidet.

I underholdningsbransjen finnes det mange ulike jobber for forskjellige typer mennesker. I dag skaper underholdningsindustrien arbeidsplasser blant annet innen film, TV, musikk, spill, magasiner, nett og radio. Byen Los Angeles i USA, som ses på som verdens navle når det gjelder underholdning, gir arbeid til flere hundretusener i bransjen hvert eneste år.

Mange jobber på kontrakt

Det som skiller underholdningsbransjen fra andre mediebransjer, er den utbredte bruken av frilansere.

I en nyhetsavis jobber ofte en fast redaksjon med å levere saker til deadline. I underholdningsbransjen, derimot, er gjerne et prosjekt organisert rundt en fast ledelse med underordnede grupper av innleide frilansere.

Når en film lages i Hollywood, er omtrent en tredel av staben leid inn for anledningen. Det betyr at å jobbe i underholdningsbransjen krever at du er dedikert, har stå-på-vilje og klarer å leve med en viss grad av uforutsigbarhet.

Underholdningsbransjen er imidlertid variert og har arbeid både for kreative sjeler og mennesker med sans for tall og økonomi.

Massemedier og populærkultur

Populærkultur er kultur som fenger store deler av en befolkning. Framveksten av massemediene på 1800- og 1900-tallet førte til en spredning av underholdning til folk flest. Før den tid var det bare rike og velstående mennesker som hadde tid og penger til å unne seg profesjonell underholdning. Innhold som blir godt mottatt blant folk flest, blir en del av populærkulturen.

Store deler av underholdningsbransjen er styrt av økonomiske motiver. De som lager underholdning, selger innhold til publikum, og publikumsinformasjon til annonsører. Bransjen må tiltrekke seg et publikum for å overleve og er derfor avhengig av å forstå populærkulturen, slik at de kan skape innhold som publikum vil ha.

Dette er noe av grunnen til at bransjen gjerne gjentar samme oppskrift hvis de merker at de har funnet en suksessformel. En film som blir sett av mange, får gjerne en oppfølger. På samme måte ser vi at populære TV-formater gjerne får flere sesonger, eller blir forsøkt solgt til andre land.

Guardians of the Galaxy 2 følger opp suksessen til den første filmen om galaksens voktere.

Kommersialisering og internasjonalisering

I underholdningsbransjen ser vi også en økt grad av kommersialisering og internasjonalisering. Kommersialisering handler om at medieproduksjoner i større grad blir oppfattet som varer på et marked, noe som skal kjøpes og selges.

Populærkulturen blir ofte styrt av kommersielle krefter som skal tjene penger på kulturen. Dessuten retter disse produksjonene seg mer og mer inn mot et internasjonalt marked. Særlig i TV-bransjen ser vi at mange underholdningsformater blir solgt videre til andre land.

Populærkulturen har dermed blitt globalisert, det vil si mer lik i store deler av verden.

Eierkonsentrasjon

Et lite antall aktører eier det som er verdt å eie av verdens produksjon og distribusjon innen film, TV, avis, magasiner, bøker, musikk og annet. Det gir disse aktørene en enorm mulighet til å påvirke mennesker over hele verden. Noen av disse store globale aktørene er Walt Disney, 21st Century Fox, Time Warner Inc., NBC Universal, CBS Corporation, Viacom Inc. og News Corporation.

Fagbegreper

  • Populærkultur er et samlebegrep for kulturelle sjangre, uttrykk og områder som har vid utbredelse og stor popularitet.
  • Internasjonalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger mellom nasjoner.
  • Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.
  • Kommersialisering handler om å utnytte varer og tjenester for å tjene mest mulig penger.
  • Eierkonsentrasjon betyr at en eller noen få eiere får økonomisk kontroll over store deler av en bransje.

Læringsressurser

Underholdningsbransjen