Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. MarkedsføringChevronRight
 5. Egenevaluering digital markedsføringChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Egenevaluering digital markedsføring

Reflekter over ditt eget arbeid. Hva har du lært?

Ropert og ulike symboler for markedsføring på internett. Illustrasjon.
 1. Hvilken kunnskap hadde du om temaet på forhånd?
 2. Beskriv hvordan du har arbeidet med digital markedsføring.
 3. Reflekter rundt din egen kompetanse etter å ha jobbet med læringsstien.
  • Hva vet du nå om digital markedsføring?
  • Når ble digitale verktøy tatt i bruk i markedsføring?
  • Hvordan fungerer Google Analytics som et måleverktøy?
  • Hvilke suksesskriterier for digital markedsføring er du blitt kjent med?
  • Hva lærte du av å gjennomføre fasene i opprettelsen av en annonse i Google Ads?
  • Hva lærte du av å opprette en annonse på Facebook?
  • Hvilket forhold har du selv til annonser som dukker opp på Facebook?
  • Hvilke vurderinger tenker du bedrifter bør gjøre når det gjelder bruk av remarketing?
 4. Hvordan kan du øke din kompetanse ytterligere om temaet du har jobbet med?
 5. Kan du bruke den nye kompetansen din i andre fag?

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale