Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. KonkurransemidlerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Konkurransemidler

I arbeid med markedskommunikasjon kan vi med fordel forholde oss til de såkalte konkurransemidlene: produkt, pris, plassering, personale og påvirkning. Disse blir også kalt de 5 P-er, og kan brukes som virkemidler for å gjøre en merkevare kjent.

Produkt

Produktet må løse et behov du enten har identifisert eller skapt hos målgruppen. Det er ofte flere som tilbyr relevante produkter, og da er det viktig å skille seg ut. Fint design og gode verdier som spiller på ulike følelser, kan bidra til at kundene legger merke til akkurat ditt produkt. Den fysiske innpakningen, i form av kvalitet, utforming og emballasje, gir produktet en visuell identitet.

Hvilke egenskaper ved et produkt synes du bør fremheves?Hva vil du vektlegge i valget av en visuell profil?

Pris

Hvilken prisstrategi skal du velge? Du bør ha et tydelig og bevisst forhold til pris. Vil du ha en høy pris, for å signalisere eksklusivitet? Eller ønsker du å tiltrekke deg kunder med en lav pris? Dersom du legger deg på en middels pris, er det vanskeligere å bruke prisen som et virkemiddel for å bygge merkevare.

Hvilken prisstrategi ville du ha valgt?

Plassering

Plassering handler både om fysisk plassering og distribusjonsmetode. En sentral plassering, f.eks, på Karl Johan, er kostbar, men kan være svært verdifull for å gjøre merkevaren kjent. For selskaper som Amazon er distribusjonskanalen på nett en svært stor del av merkevaren.

Hvordan ville du ha valgt plassering?

Personale

Merkevarer er bygget opp rundt en ideologi, og denne må personalet få opplæring i. Kundeopplevelsen personalet gir, må inngå i en helhetlig kommunikasjon av merkevaren. Ved å skape gode kunderelasjoner og få fornøyde kunder, kan personalet bidra til lojalitet til merkevaren.

Hvilke rolle tenker du at personalet kan ha i oppbyggingen av en merkevare?

Påvirkning

Vi bruker både produkt, pris, plassering og personalet aktivt når vi skal påvirke målgruppen til å kjøpe en merkevare. Vi må sette sammen en helhetlig kommunikasjonstrategi for påvirkning, som gjør at kundene forstår konseptet vårt. Her er valg av uttrykksform og kanaler for påvirkning viktig.

Hvilke markedsføringskanaler tenker du det er viktig å bruke?Hvordan synes du reklame og annen markedsføring bør utformes?

Fagbegreper

Konkurransemidler er verktøy bedriften kan bruke for å oppnå økt salg, ofte kalt de 5 P-er.

De 5 P-ene er produkt, pris, plassering, personale og påvirkning.

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale