Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. Merkevaren NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Merkevaren Norge

Hva kjennetegner Merkevaren Norge?

Merkevaren Norge er en nasjonal satsing for å øke eksport, få flere utenlandske investeringer og riktig besøkende til Norge, og tiltrekke oss talenter og kunnskap (Innovasjon Norge, 2018).

  1. Hva kjennetegner Merkevaren Norge? Skriv ned punkter med utgangspunkt i videoen.
  2. Gjør søk på Innovasjon Norge sin nettsider. Undersøk nærmere 'The Explorer', reiselivsprofilering gjennom Visit Norway og Invest in Norway. Hvordan og hvorfor bygger Innovasjon Norge Merkevaren Norge?
  3. Diskuter fordeler og utfordringer ved bygging av Merkevaren Norge.

Kilde:

Innovasjon Norge. (2018, 15. november). Merkevaren Norge. Hentet fra: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/hva-gjor-vi/merkevaren-norge/

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale