Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. Opinionsledere og sponset innholdChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Opinionsledere og sponset innhold

En anbefaling fra en venn er det vi stoler mest på når vi skal kjøpe noe, sies det. I sosiale medier kan dine, mine og våre venner enkelt kommunisere og dele erfaringer med hverandre. Det gjør sosiale medier til effektive reklamekanaler.

Ungdommer som bruker sosiale media. Illustrasjon.

Viral spredning

De som lykkes med å få mottakere til å dele innhold, oppnår viral spredning av innholdet sitt. Uttrykket «viral» springer ut fra at en vellykket viral kampanje sprer seg som et virus.

For dem som lykkes med en viral markedsføringsstrategi, er dette en smart, effektiv og billig måte å reklamere på. Hvis du treffer målgruppen, kan effekten bli formidabel. Budskapet spres som ild i tørt gress.

Stopp og tenk!

Har du eksempler på virale markedsføringssuksesser? Når klikket, likte eller delte du en reklame i sosiale medier?

Tostegshypotesen

Ideen om venners påvirkning ligner teorien vi kaller for tostegshypotesen. Kort fortalt handler tostegshypotesen om at påvirkning fra mediene skjer i to faser: Først fra mediene til opinionslederne, så blir budskapet tolket, formet og formidlet videre ansikt til ansikt fra opinionslederne til et større antall mennesker gjennom personlig kommunikasjon.

En opinionsleder er en person som påvirker hva andre i samme sosiale gruppe mener. I sosiale medier kalles disse opinionslederne gjerne influencers, som betyr personer med innflytelse.

Figur som viser tostegshypotesen. Illustrasjon.
Er markedsføring i sosiale medier vellykket, sprer reklamen seg fra personer til personer i stigende mengder.

Teorien om tostegshypotesen ble utviklet før Internett, da det kun fantes massemedier, og da ett budskap ble sendt fra en avsender, gjennom en kanal til massene. Den viktigste forskjellen på før og situasjonen i dag er at opinionsledere selv kan sende personlige budskap umiddelbart ut til «venner» gjennom sosiale medier.

Vi lar oss påvirke av dem vi ser opp til

Det er ikke noe nytt at opinionsledere blir brukt i markedsføring for å nå målgruppa si. Lenge før sosiale medier fantes, sponset markedsførere de kuleste ungdommene med for eksempel klær fra en merkevare, for å påvirke andre ungdommer til kjøp.

I dag kan opinionsledere i sosiale medier bli betalt store summer for å promotere et produkt i sine kanaler. En av verdens best betalte influencers, Kim Kardashian, kan få millionbeløp for å tvitre om et merke. En mindre kjent aktør kan også tjene gode penger på sponset innhold, hvis hun eller han har mange følgere på sosiale medier.

Framover vil vi sannsynligvis se stadig mer reklame forkledd som anbefalinger fra slike opinionsledere.

Stopp og tenk!

Kan du navngi fem opinionsledere i din målgruppe?

Fagbegreper

  • Viral markedsføring: markedsføring som bruker sosiale medier for å spre oppmerksomhet eller salg av en vare. Når brukerne sender markedsføringen videre på eget initiativ, kan innholdet spre seg som et virus.
  • Opinionsleder: en person som påvirker hva andre i samme sosiale gruppe mener. De blir også kalt for «influencers».
  • Tostegshypotesen: medieteori som handler om at et budskap går fra massemedia til et mindre antall mottakere, som så gjennom personlig kommunikasjon bringer budskapet videre til et større antall mennesker.

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale