Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. Markedsføring og kundebehovChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedsføring og kundebehov

Mange forbinder markedsføring med salg og reklame, men markedsføring handler også om å forstå kundens behov og tilpasse seg en bestemt kundegruppe.

To jenter markedsfører Coca-Cola. Bilde.

Vi kan sammenligne markedsføring med en sammensatt ting som en sykkel. Tenk deg at bakhjulet er reklame, mens forhjulet er salg. Dette er uten tvil viktige deler av sykkelen, men vi får ingen sykkel uten ramme, styre, pedaler, sete og så videre i tillegg.

Markedsføring består, i tillegg til salg og reklame, av

  • å velge ut de produktene kundene ønsker og trenger
  • å bestemme seg for hvilke kunder man vil satse på
  • å finne ut hvordan produktet skal selges (i butikk, på Internett, fra dør til dør og så videre)
  • å organisere service, varelager, fakturarutiner og så videre

De som arbeider med markedsføring i større bedrifter, har en finger med i alle aktivitetene, helt fra produktet var en idé til det er solgt og tatt i bruk av kunden.

Reklame – den synlige delen av markedsføring

Mange blander begrepene reklame og markedsføring, men reklame er altså bare én bestanddel i den totale markedsmiksen. Reklame får gjerne stor oppmerksomhet fordi reklamer er den mest synlige delen av markedsføringen rundt et produkt.

Nespresso-kampanjen med filmkjendisen George Clooney som trekkplaster fikk for eksempel mye oppmerksomhet. Den synlige delen av markedskampanjer kan strekke seg over noen uker eller over flere år.

Bilde av George Clooney i reklame for Nespresso.

Sjekk ut:

Gjør et søk på Clooney og Nespresso, sjekk bilder, filmer og produktomtaler.

Finner du ut hvor lenge Clooney har vært en del av markedsføringen til Nespresso?

Definisjon av markedsføring

Markedsføring som begrep omtales slik i Store Norske Leksikon:

Markedsføring dreier seg ikke bare om «kunsten å selge varer, tjenester og ideer», men også om «kunsten å investere i fornøyde kunder».

Markedsføring handler derfor også om å dirigere varer og tjenester fra produksjon frem til forbrukere og brukere. Markedsføring omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften.[1]

Markedsføring handler altså om å gjøre grep som fremmer salg. Samtidig handler det om å pleie eksisterende kunder og skaffe nye. For å få til dette må du som markedsfører planlegge godt, legge strategier for hva du vil oppnå, og håndtere produktutvikling, distribusjon og kommuniksjon for å øke salg og inntekter.

Å tilfredsstille kundens behov

Mens organisasjoner og bedrifter vil informere forbrukerne om varene og tjenestene de selger, er kundene opptatt av å få dekket behovene sine. Bedrifter som vil være konkurransedyktige, må derfor avdekke kundenes behov og tilfredsstille dem. Dersom forbrukerne ikke oppfatter en vare eller tjeneste som relevant for dem, er det lite sannsynlig at de vil kjøpe den.

Cupcakes. Foto.

Eksempel på markedsføring som ikke førte til kjøp

Lanseringen av Smash vafler eller Muffins med Stratos ble ingen videre suksess for matprodusentene. Forbrukerne hadde ikke behov for verken vaffelmiks med Smash-sjokolade eller muffins med Stratos.

Kan du tenke deg noen grunner til det?

Økt konkurranse om penger og oppmerksomhet

Midlene som blir brukt til markedsføring, har økt markant de siste 50 årene. Stadig flere organisasjoner tilbyr varer og tjenester, og det rike tilbudet fører nødvendigvis til sterkere konkurranse. Dessuten blir kundene mer sofistikerte og kommer i en posisjon der de kan velge.

Alt dette skaper et behov for mer målrettet markedsføring. Den økte bruken av Internett og sosiale medier har gitt markedsførere gode muligheter for å drive tilpasset markedsføring.

  1. 1«Markedsføring». Vikøren, Birger M.. 2017.

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale