Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. Lov og etikk i kommunikasjonsbransjen ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lov og etikk i kommunikasjonsbransjen

Kommunikasjonsbransjen må som alle andre mediebransjer forholde seg til et sett med lover og regler. For en kommunikasjonsrådgiver er det særlig viktig å ha kunnskap om markedsføringsloven og om de etiske reglene som gjelder for egen profesjon.

Trafikklys. Foto.

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven skal sørge for at all markedsføring er i tråd med god forretnings- og markedsføringsskikk. Det betyr for eksempel at selger ikke har lov til å lure kundene. Markedsføringen skal ikke være støtende eller nedsettende overfor kvinner eller menn, og den skal ikke være i strid med likeverdet mellom kjønnene. Sårbare grupper er spesielt beskyttet av loven. Som særlig sårbare grupper regnes psykisk eller fysisk svake, barn og eldre personer. Markedsføring skal ikke rettes spesielt mot barn.

Profesjonsetikk

De som jobber i kommunikasjonsbransjen, jobber ofte for bedrifter som har mange konkurrenter. Da er det viktig å ikke falle for fristelsen til å sverte disse for å framheve sitt eget produkt. I kommunikasjonsbransjen kalles dette skittkasting. For å unngå det og andre typer kommunikasjon som setter konkurrenter i et dårlig lys, har bransjens egen forening, Kommunikasjonsforeningen, utarbeidet et sett med profesjonsetiske prinsipper.

En kommunikasjonsmedarbeider skal

  • være redelig i alle sine gjøremål
  • aldri gi uriktig informasjon, eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt
  • være tydelig i samarbeid med andre i egen bedrift, kunder og omverdenen
  • innta en ansvarlig holdning til offentlige interesser
  • ikke diskriminere andre

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale