Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. KommunikasjonsarbeidChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjonsbransjen

Informasjonsarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, PR-konsulenter og markedskommunikatører jobber med å planlegge profesjonell kommunikasjon. De jobber i kommunikasjonsbransjen og har informasjon og omdømmebygging som primæroppgaver.

Vekstbransje med mange yrkestitler

Kommunikasjonsbransjen er en bransje i vekst. Tall fra Kommunikasjonsforeningen viser at medlemsmassen deres nær doblet seg fra år 2000 til 2012. Mange av yrkestitlene i kommunikasjonsbransjen er overlappende. En informasjonsmedarbeider, en kommunikasjonsrådgiver og en PR-konsulent kan for eksempel utføre samme type jobb. Vi har valgt å bruke betegnelsen kommunikasjonsrådgiver for dette yrket.

En annen betegnelse for kommunikasjonsbransjen er informasjonsbransjen. Det er likevel forskjell på informasjon i form av fakta som du for eksempel kan finne på sider som snl.no og wikipedia.com, og på informasjon som kommunikasjonsrådgivere lager for sine oppdragsgivere. Kommunikasjonsrådgiverne ønsker å oppnå noe bestemt med å spre en viss type informasjon.

Informasjon og omdømmebygging

Hva gjør så en kommunikasjonsrådgiver? Og hvor jobber de? Ifølge Kommunikasjonsforeningen var omtrent halvparten av alle som jobbet med kommunikasjon i 2013, ansatt i en offentlig organisasjon. Dette kan være kommuner, stat, politiske partier, frivillige organisasjoner eller andre offentlige organisasjoner. Den andre halvparten jobber i privat sektor. Det betyr private bedrifter som enten driver med kommunikasjonvirksomhet, eller som har egne kommunikasjonsavdelinger.

En kommunikasjonsrådgiver har to hovedmål for arbeidet sitt:

  • informere offentligheten eller publikum om hva organisasjonen eller bedriften jobber med
  • legge til rette for intern kommunikasjon der ansatte blir orientert om det som skjer i organisasjonen eller bedriften.

Den informasjonen kommunikasjonsrådgivere ønsker å spre, skal sette oppdragsgiveren i et så godt lys som mulig. Det betyr at kommunikasjonsrådgivere jobber på ulike måter i ulike kanaler med det som kalles omdømme. Arbeidet med å fremme bedriftens omdømme er en kjerneoppgave for kommunikasjonsrådgivere.