Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. KommunikasjonsarbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjonsarbeid

Informasjonsarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, PR-konsulenter og markedskommunikatører jobber med å planlegge profesjonell kommunikasjon. Arbeid med intern og ekstern informasjon og omdømmebygging er primæroppgaver.

Kommunikasjonsarbeid

Hva gjør så en kommunikasjonsrådgiver? En kommunikasjonsrådgiver jobber med planlegging av kommunikasjon for en bestemt virksomhet. Lojaliteten til kommunikasjonsrådgiveren ligger i virksomheten.

Godt over halvparten av alle som jobber med kommunikasjon, er ansatt i en offentlig organisasjon. Dette kan være kommuner, stat, politiske partier, frivillige organisasjoner eller andre offentlige organisasjoner. Resten jobber i privat sektor. Det betyr private bedrifter som enten driver med kommunikasjonvirksomhet eller som har egne kommunikasjonsavdelinger.

En kommunikasjonsrådgiver har to hovedmål for arbeidet sitt:

  • informere offentligheten eller publikum om hva organisasjonen eller bedriften jobber med.
  • legge til rette for intern kommunikasjon der ansatte blir orientert om det som skjer i virksomheten, enten det er en organisasjon eller en bedrift.

Omdømme

Den informasjonen kommunikasjonsrådgivere ønsker å spre, skal sette oppdragsgiveren i et så godt lys som mulig. Det betyr at kommunikasjonsrådgivere jobber på ulike måter i ulike kanaler med det som kalles omdømme. Arbeidet med å sikre omdømme til en virksomhet, er en kjerneoppgave for kommunikasjonsrådgivere.

Mange oppdragsgivere er avhengig av et godt omdømme for å nå målene sine, enten det gjelder å selge mer, skape sympati for et veldedig formål eller å vinne et valg.

Vekstbransje med mange yrkestitler

Kommunikasjonsbransjen er en bransje i vekst. Tall fra Kommunikasjonsforeningen viser at medlemsmassen har mer enn doblet seg fra år 2000 til i dag. Mange av yrkestitlene i kommunikasjonsbransjen er overlappende. En informasjonsmedarbeider, en kommunikasjonsrådgiver og en PR-konsulent kan for eksempel utføre samme type jobb. Vi har valgt å bruke betegnelsen kommunikasjonsrådgiver for dette yrket.

Om informasjon i kommunikasjonsbransjen

En annen betegnelse for kommunikasjonsbransjen er informasjonsbransjen. Det er likevel forskjell på informasjon i form av fakta som du for eksempel kan finne på sider som snl.no og wikipedia.com, og på informasjon som kommunikasjonsrådgivere lager for sine oppdragsgivere. Kommunikasjonsrådgiverne ønsker å oppnå noe bestemt med å spre en viss type informasjon.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale