Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjonsvirksomhet

Kommunikasjonsbransjen er i rask vekst. I løpet av de siste 15 årene har medlemsmassen i kommunikasjonsforeningen nær fordoblet seg. En kommunikasjonsrådgiver har ansvar for å lage og spre informasjon om en virksomhet.

En bransje i vekst

Stadig flere bedrifter – både offentlige og private – velger å ansette egne kommunikasjonsrådgivere. Det samme gjelder offentlige etater, politiske partier og organisasjoner.

Som forbrukere i Norge kan vil velge og vrake i produkter og tjenester. Kommunikasjonsbransjen hjelper bedrifter å bygge et godt omdømme slik at vi velger det nettopp de kan tilby. De forestillingene vi har om arbeidet til ulike organisasjoner, som for eksempel Leger uten grenser, formes i stor grad av det vi ser, hører og leser om deres arbeid i ulike medier. En god presseomtale gjør at flere gir penger til deres virksomhet.

I dag er både tradisjonelle medier og sosiale medier viktig arenaer for samfunnsdebatt. Dersom du ønsker å bli statsminister i Norge, må du gjøre en god figur på TV-skjermen. Du må også kunne kommunisere med potensielle velgere på Facebook og Twitter. Da er en kommunikasjonsrådgiver god å ha.

Å jobbe i kommunikasjonsbransjen

Yrkesbetegnelser som kommunikasjonsrådgiver, PR-konsulent og informasjonsmedarbeider blir ofte brukt om hverandre i kommunikasjonsbransjen. Felles for dem alle er at de har ansvar for å informere offentligheten eller publikum om hva bedriften jobber med. De har også ansvaret for god internkommunikasjon.

Et viktig begrep når man jobber med kommunikasjon, er omdømme. Dette handler om hvordan etaten, bedriften eller organisasjonen blir oppfattet av publikum. Mange oppdragsgivere er avhengig av et godt omdømme for å nå målene sine, enten det gjelder å selge mer, skape sympati for et veldedig formål eller å vinne et valg.

Arbeidsoppgavene til en kommunikasjonsrådgiver kan bestå i

  • mediekontakt
  • PR-virksomhet
  • internkommunikasjon
  • oppdatering på utviklingen i bransjen
  • direktekommunikasjon

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale