1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
 5. Lag produksjonsplan, kommunikasjonsplan og budsjettChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lag produksjonsplan, kommunikasjonsplan og budsjett

Klassen din skal, i samarbeid med den lokale kinoen, gjennomføre en filmfestival for skolene i nærområdet. Dere skal få elever til å levere film til konkurransen, og til å møte opp på prisutdelingen.

Dere har satt opp et filmprogram i samarbeid med den lokale kinoen. Gjennom samarbeidet har dere fått billigere billetter, mot at dere markedsfører programmet og billettprisene. Dere er også blitt lovet å få 5 prosent av billettinntektene.

 1. Lag skisse til en produksjonsplan for en film som skal promotere filmfestivalen.
 2. Lag skisse til en kommunikasjonsplan.
 3. Sett opp et budsjett for kommunikasjonsarbeidet og markedsføringen dere må gjøre i forbindelse med filmfestivalen.
  • Skal dere hente inn sponsormidler?
  • Trenger dere å trykke et program?
  • Skal dere sette inn annonse i lokalavisa eller på FB, dele ut løpesedler på skolene?
 4. Diskuter hvordan dere skal sikre at regnskapet ender ut i balanse.
 5. Presenter skisser og argumenter til klassen.

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon