1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
  5. Diskusjonsoppgave om medieutviklingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskusjonsoppgave om medieutvikling

Nedgangen i papiraviser er et demokratisk problem. Diskuter denne påstanden i klassen.

Diskusjonsoppgave

I filmen og artikkelen Hva skal redde mediebransjen? som Bergens Tidende har publisert om mediekrisen, sies det at det kan være et demokratisk problem at det selges færre aviser nå enn for ti år siden.

Diskuter i klassen:

  • Er det et demokratisk problem av det selges færre aviser? Hva taler for at denne påstanden er riktig, og hva taler mot?
  • Hvordan tror dere mediebransjen vil komme til å endre seg over tid?

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon