1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
  5. En bransje i endringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

En bransje i endring

Teknologien fører til at vi endrer våre bruksmønstre. Når publikum bruker nye kanaler eller plattformer, må mediebransjen følge med. For å klare det må de som jobber i bransjen, være nyskapende og endringsvillige.

Å lykkes i en bransje i endring

Mediebransjen er i stadig endring. Mange av yrkene i framtidens mediebransje eksisterer ikke i dag. Dette handler først og fremst om at teknologien stadig endrer seg, men også om at hvilke medieprodukter publikum ønsker seg, stadig endres. Et eksempel på dette er at da Internett ble allemannseie på midten av 90-tallet, begynte papiravisenes opplagstall å synke. Den teknologiske utviklingen la til rette for nettbaserte aviser, og en konsekvens av det var at stadig færre leser aviser på papir.

Dette fører igjen til at yrkene innen denne bransjen endres. Før hadde avisene deadline på kvelden, slik at trykkerne og distributørene skulle rekke å få avisa ut i postkassa morgenen etter. I dag har journalistene kontinuerlig deadline som følge av at rask publisering ble et krav da publikum begynte å bruke nettet som nyhetskilde.

Men selv om medieyrker er i stadig og rask endring, er det noen særtrekk som står fast. Eksempler på det er at kravene i journalistyrket til objektivitet, kildekritikk og etikk er like viktige nå som før. Et annet eksempel er at selv om en reklame i dag publiseres i flere formater enn tidligere, er det fremdeles slik at hovedmålet for en reklamemedarbeider er å markedsføre, selge og profilere.

De medieaktørene som vil overleve, må være forberedt på stadig endring. Mediebransjen har opplevd svært store endringer som en følge av den digitale utviklingen de siste tiårene. De som har overlevd i bransjen, er de som viser stor evne til omstilling og innovasjon. Når ting endres, åpner nye muligheter seg. Unge som vil inn i mediebransjen i dag, må gjerne være dedikerte, nytenkende og ha masse «stå-på-vilje». Når det skjer raske endringer, er det muligheter for dem som virkelig vil noe, og som ikke er redde for å gjøre ting på en ny måte.

Konvergens og multimedial produksjon

Et typisk utviklingstrekk de siste tjue årene har vært at kravet om å være til stede i flere kanaler har økt. Dette betyr at mange medieyrker har endret seg. Et fellestrekk i denne endringsprosessen har vært at den teknologiske utviklingen har ført til at stadig flere bransjefolk har kunnet publisere i ulike kanaler.

Før var det for eksempel mer vanlig at en journalist jobbet kun som skrivende journalist i en avis. I dag er avisene ofte en del av et mediehus, noe som gjør at journalisten skal publisere en og samme sak både til nettmedier i form av en videoreportasje og som tekstbasert sak. Samme journalist tar gjerne også bilder til saken. På samme måter er kravene til reklamemedarbeidere endret i løpet av de siste tiårene; man må stadig tenke mer kreativt for å få budskapet sitt ut til publikum.

Sammensmeltingen av ulike medier kalles ofte konvergens. En avis som VG leverer i dag innhold både i papiravis, nettavis og i egen TV-kanal. Budskapet og målgruppa kan være den samme, men formen budskapet blir presentert på, endres. Et annet eksempel er at du kanskje ser en liten videosnutt fra et mediehus i strømmen din på Facebook. Den samme nyheten kan du se i lengre form, og til og med lese, dersom du klikker deg inn på nyheten på mediehusets nettside. Personene som jobber med slike nyhetssaker, må derfor kunne jobbe multimedialt. Med det mener vi at de må kunne jobbe med ulike medietyper som stillbilder, tekst og video.

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon