1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
  5. Orienter deg om medieyrkerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Orienter deg om medieyrker

Dersom du ønsker å jobbe i mediebransjen, finnes det mange ylike yrker du kan velge mellom.

På disse nettsidene finner du en rekke korte filmer om ulike yrker i mediebransjen:

Velg ut tre av disse filmene. Dersom det er andre yrker du er interessert i enn dem du finner på disse nettsidene, kan du søke på nettet etter informasjon om disse.

Noter svar på følgende spørsmål for hvert av de tre yrkene du har valgt:

  1. Hva gjør man i dette yrket?
  2. Hva har du lært om yrket etter å ha sett videoene eller søkt på nettet?
  3. Hva mer trenger du svar på når det gjelder dette yrket?

Gruppeoppgave

Sett dere i etterkant sammen i grupper på 3–4 elever og gjennomgå og samordne notatene deres. Hver gruppe lager så en kort presentasjon av det dere har funnet ut, og framfører den for resten av klassen.

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon