1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
 5. Yrker i mediebransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Yrker i mediebransjen

Mediebransjen består av mange aktører og yrkesgrupper. Når teknologien og publikums medievaner endres, endres også yrkene i bransjen. Store mediekonsern, som eier en rekke ulike mediehus, er også med på å påvirke hvilken retning bransjen utvikler seg i.

Hva bidrar bransjen med?

Innholdet vi får servert av mediebransjen, deles gjerne inn i hovedområdene

 • markedsføring
 • informasjon
 • nyheter
 • underholdning

Hvert av disse hovedområdene kan dessuten inndeles i underkategorier. Men grensene mellom disse områdene er i stadig endring. For eksempel har flere aviser fått kritikk fra lesere som mener det er vanskelig å skille mellom redaksjonelle artikler og artikler som primært er markedsføring av varer eller tjenester. I populære talkshows på TV blandes journalistikk og underholdning. Den som vil bli statsminister i Norge, bør helst sikre seg plass i primetime på Skavlan.

Mange medieyrker

Mediebransjen er en svært vid betegnelse som favner alt fra journalister og reklamefolk til kommunikasjonsrådgivere, fotografer, redigerere, webdesignere, grafikere, lydteknikere, filmregissører og tekniske produsenter. Hvis du ønsker å jobbe i mediebransjen, har du derfor veldig mange yrker å velge mellom. Mediebransjen kan deles inn i underkategorier som

 • nyhetsmedier
 • reklamebyråer
 • informasjonsbyråer
 • multimediehus
 • … og så videre

Hvert yrke kan igjen deles inn i en rekke underkategorier. For eksempel finnes det fotografer med ulike spesialiteter:

 • portrettfotografer
 • fotojournalister
 • dokumentarfotografer
 • reklamefotografer
 • filmfotografer

En annen måte å kategorisere yrker på er å dele dem inn i

 • kreative stillinger
 • tekniske stillinger
 • samfunnsorienterte stillinger

For å lage gode medieprodukter må ofte personer fra alle disse yrkesgruppene jobbe sammen.

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon