Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieyrker og elevproduksjon

Felles for yrkesutøvere som jobber innen journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon, er at de har et klart budskap som de ønsker å formidle til en målgruppe. Men hensikten med formidlingen og måten de formidler budskapet på, er forskjellig.

Kameramann under opptak. Foto.

Journalistikk, informasjon og reklame

Journalistikkens hovedoppdrag er å gi befolkningen sannferdig informasjon om det som skjer i verden. Journalistenes oppdragsgiver er i siste instans deg og meg. Informasjonsvirksomhet handler om å informere befolkningen eller forbrukerne på vegne av en bestemt oppdragsgiver. Hensikten med reklamen, eller markedskommunikasjon, er å selge et produkt på vegne av en leverandør. På hvert at disse områdene finnes det lover og regler som yrkesutøverne må kjenne til og forholde seg til.

Bransjer med mange yrkesgrupper

Yrkesgrupper som medieprodusenter, journalister, webansvarlige, fotografer, grafikere og illustratører finner vi både i nyhetsbransjen, informasjonsbransjen og reklamebransjen. Underholdningsbransjen omgir seg ofte med helt andre yrkesgrupper, som produsenter, regissører, scripter og programledere. Medieyrker av mer teknisk art finner vi i alle bransjer. Nye medieyrker utvikles stadig i takt med at teknologi og publikums medievaner endres.

Frilansere

En frilanser er en person som ikke er tilsatt i en mediebedrift, men leverer medieuttrykk på bestilling eller som tilbud til etablerte bedrifter. Noen av frilanserne jobber for å etablere seg på markedet med det mål å få fast ansettelse. Andre trives med selvstendigheten og friheten det gir å ikke ha en fast arbeidsgiver. Mange som jobber i mediebransjen, har på et eller annet tidspunkt vært frilanser. Det kan være en måte å finne ut hvordan man trives i yrket, på. De fleste frilansere har etablert enkeltpersonforetak – altså en egen næringsvirksomhet – og sender oppdragsgivere regning for arbeidet via det.

Elevproduksjoner

Gjennom arbeid med elevproduksjoner kan du prøve ut arbeidsoppgaver som hører til ulike medieyrker og finne ut hva du liker og hva som passer deg best.

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon