Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Journalistikk

Hvordan lager du en god journalistisk sak? Hvor starter du, og hvordan tilrettelegger du saken for ulike medier? Dette emnet gir deg grunnleggende innsikt i det å jobbe som journalist, og hva det innebærer når det gjelder kildekritikk, etiske overveininger, kriterier for hva som er en viktig nyhet, og oppbygging av en nyhetssak.

Rapperen 50 cent blir intervjuet av den unge VG-sjournalisten Siri Færder. Fotografi.
Som journalist får du anledning til å snakke med mange spennende mennesker. Her intervjuer den unge VG-journalisten Siri Færder rapperen 50 cent i forbindelse med Quart-festilvalen i 2007.

Journalistikk og demokrati

En viktig oppgave for nyhetsmediene er å informere oss om det som skjer lokalt, nasjonalt og i verden for øvrig. God journalistikk er en forutsetning for demokratiet. Vi må vite hva som skjer, for å ta fornuftige standpunkter. En av journalistikkens viktigste oppgaver er dessuten å se til at politikere, pengesterke aktører og andre som har innflytelse i samfunnet ikke misbruker sin makt. Derfor blir mediene ofte kalt «den fjerde statsmakt». Journalistikken skal i tillegg underholde og opplyse oss slik at vi kan gjøre kloke valg, både kulturelt og som forbrukere.

Journalistiske sjangre og nyhetskriterier

Det finnes mange ulike sjangre innen avis-, web-, radio- og fjernsynsformatene. Hver sjanger har sine spesielle kjennetegn. Når du skal tolke nyhetsbildet, er det viktig å vite om det du ser, hører eller leser, er meningen til en enkelt person, eller en mest mulig objektiv skildring av noe som faktisk har skjedd. En mediekommentar er et eksempel på subjektiv journalistikk der journalisten kommenterer det som har skjedd. En nyhetsartikkel er eksempel på objektiv journalistikk som refererer hendelser og gjerne lar folk med ulike synspunkter på en sak komme til orde.

Presseetikk og nyhetskriterier

Vær Varsom-plakaten pålegger journalister å forholde seg til et sett med presseetiske regler. Journalisten har et ansvar for å gi sann informasjon. Det krever kunnskap om kildekritikk. Journalisten har også ansvar for at mennesker som kommer i medienes søkelys, blir behandlet på en ordentlig måte i det som formidles gjennom tekst og bilder.

Nyhetskriteriene sier noe om hva en god og viktig nyhet er, og hjelper deg med å finne ut om en sak er interessant for publikum eller ikke. Etter at tema, vinkling og sjanger er bestemt, må du jobbe med oppbygging av det journalistiske produktet. Det er et håndverk som krever øvelse og kjennskap til grunnleggende komposisjonsprinsipper.

Å jobbe i nyhetsbransjen

I nyhetsbransjen og underholdningsjournalistikken finner vi en hel rekke ulike yrker. I læringsstiene som er knyttet til dette emnet, møter du en ung nyhetsjournalist som selv har tatt utdanningen sin innen medier og kommunikasjon. Du møter også en nyhetsredaktør og en vaktsjef, og noen andre redaksjonelle medarbeidere som jobber i nyhetsmedier. Nyhetsbransjen er i endring. Det får betydning både for publikum og for dem som planlegger å jobbe i bransjen i framtiden.

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale