Hopp til innhold

Fagartikkel

Massekommunikasjon

Tidligere var massekommunikasjon i stor grad enveiskommunikasjon. Teknologi gjør det i dag enklere for mottakerne å gi tilbakemelding på det de ser, hører og leser.

Annonse for båttur med Showline. Skjermbilde.

Én sender, mange mottakere

Massekommunikasjon betyr at det er én sender som formidler et budskap samtidig til mange mottakere gjennom et medium. Medier som formidler massekommunikasjon, kalles massemedier. Massekommunikasjon foregikk tidligere gjennom tradisjonelle massemedier som avis, radio og fjernsyn. I dag er Internett et viktig medium, både i massekommunikasjon og i personlig kommunikasjon.

Profesjonelle avsendere

Et kjennetegn ved massekommunikasjon er at avsenderne stort sett er profesjonelle aktører. I massemediene arbeider det journalister, redaktører, tekstforfattere og produsenter som er utdannet til å hente inn og sile ut informasjon, og til å formidle mediefortellinger.

Coca-Cola er et selskap som bruker enorme summer på massekommunikasjon, og denne interaktive reklamen fra 2016 er ganske kreativ (kun engelsk tale).

Begrenset mulighet for tilbakemelding

Tradisjonelt sett har massekommunikasjon vært preget av lite eller begrenset tilbakemelding. Det hendte nok at stemmen til avislesere, radiolyttere og TV-seere ble hørt før i tiden også. Men det kunne ta ukevis før et leserinnlegg sto på trykk, og den sinte telefonen til NRK resulterte i beste fall i en diskusjon i Kringkastingsrådet et halvt år senere.

Fra monolog til dialog med mottakerne

Teknologien og sosiale medier har skapt en ny form for kommunikasjon som også påvirker kommunikasjonen i tradisjonelle medier som aviser, radio og fjernsyn. Lesere, lyttere og seere deltar i dag aktivt i dialog rundt redaksjonelt innhold som publiseres på Facebook, og debatten går livlig på Twitter og i nettavisenes kommentarfelter.

Fra dialog til interaktivitet

Mottakerne er ikke lenger passive brukere. Nå er de også i høyeste grad bidragsytere til mediene. Nettavisene lenker til lesernes blogger, og flere nyhetsmedier publiserer stillbilder og videoopptak som sendes inn fra vanlige folk som er vitne til spesielle hendelser.

Lønnsomt med økt brukermedvirkning

Kommersielle medier velger kommunikasjonsformer som gjør dem attraktive for brukerne. Når en mediekanal kan vise til mange lesere, seere eller lyttere, blir den mer interessant for annonsører. Ved å få mottakerne i tale, få dem til å kommentere og bli delaktige i kommunikasjonen, øker også mulighetene for å holde på dem som kunder. I dag blir også mottakeren ofte en del av selve budskapet og er med på å skape fortellinger og innhold.

Sist faglig oppdatert 10.03.2020
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale