Hopp til innhold

Fagartikkel

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Du kommuniserer hele tiden, enten det er bevisst eller ikke. Både ordene du bruker, kroppsspråket ditt og signalene du sender, kan tolkes av menneskene du møter. Du kan bli forstått og misforstått.

Ulike former for kommunikasjon. Kollasj.

Kommunikasjon

Ordet kommunikasjon bygger på det latinske ordet communis, som vi kjenner igjen i det engelske ordet common og i det norske ordet kommune. Det har altså noe med fellesskap å gjøre. Vi kan kanskje si at kommunikasjon er å skape fellesskap. Veier og jernbaner bidrar til kontakt og fellesskap, og det gjør også telefon, e-post og SMS og alle andre kommunikasjonsmidler.

Her skal vi legge hovedvekt på den kommunikasjon som oppstår når mennesker møtes ansikt til ansikt, men vi skal også se på andre kommunikasjonssituasjoner. Når vi studerer kommunikasjonen i menneskelige samtaler, ser vi på verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. Med ikke-verbal kommunikasjon mener vi kroppsspråket.

Vi skal se på hva som skaper god kommunikasjon, hva som påvirker kommunikasjon, og hva som gjør at vi enten forstår eller misforstår hverandre. Verktøyet vi skal vi bruke, er ulike kommunikasjonsmodeller.

Sist faglig oppdatert 19.03.2020
Skrevet av Øyvind Dahl

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale