Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon uten intensjon

Har du opplevd at noen har spurt deg om hvorfor du er sur, selv om du ikke er det? Da har du sendt ut en melding uten å mene det. Det var ikke intendert. Mottakeren kan ha tolket kroppsspråket ditt eller noe du har sagt.

Ungdommer som snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjon dreier seg nemlig ikke bare om intendert (villet) sending av meldinger. Den kan også være uintendert, altså meldinger som ikke sendt med hensikt. Da kan vi tale om kommunikasjon uten intensjon. For eksempel kan en del kroppslige signaler tillegges noe annet enn du ville, som rødming, et konsentrert ansikt eller urolige bein. Slike signaler kan gjøre at mottakeren tolker at du er forelsket, flau, sur eller stresset. Dette kan selvsagt være en korrekt tolkning, men ikke nødvendigvis.

Hvis du ikke var sur, men bare konsentrert og tankefull, har du kommunisert noe uten intensjon. Bevisst eller ubevisst kan mottakeren trekke slutninger ut fra det hun eller han observerer, og ut fra tidligere erfaringer. Har mottakeren tidligere erfart at sure folk har ansikt uten mimikk, overføres denne erfaringen når han eller hun ser ansiktet ditt.

Kjæreste eller venn?

Et område der meldinger gjerne kan misforstås, er følelser. Vi kan flørte, gi komplimenter, bruke blikk og kroppsspråk for å vise at vi er interessert i andre mennesker. Mange av disse tegnene og signalene er universelle. Men hvor interessert er du i den du kommuniserer med? Betyr nødvendigvis alle slike meldinger at du vil være kjæreste? For noen vil en hånd på armen og blikkontakt bare tolkes som vennlighet. For andre kan det tolkes som seksuell interesse. Mottakerne avkoder selvsagt meldingen "hånd på armen" ut fra sitt eget ståsted. De har ikke andre referanserammer enn det de med sitt virkelighetsbilde har konstruert. Det kan være store kulturforskjeller mellom hva som er intendert mening og hva som er mottatt mening i et slikt tilfelle.

Kulturelle forskjeller

Vi kan bruke kulturfiltermodellen til å beskrive dette. Avsenderen av meldingen "ta på armen" tilhører en firkantkultur. I hans referanserammer er meldingen kun et signal om vennlighet. Mottakeren tilhører trekantkulturen. Der er referanserammen at "ta på armen" betyr seksuell interesse. Mottakeren "henter inn" et ikke-verbalt tegn og avkoder det ut fra sin trekant-referanseramme. I dette tilfellet dreier det seg om en melding som tillegges noe annet enn det som var tenkt – altså en kommunikasjon uten intensjon.

CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl og Marthe Johanne Moe. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 21.12.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell