Hopp til innhold

Fagartikkel

Verden blir mindre

Vi reiser stadig mer, verden blir mindre. Mange som kommer til Norge som turister eller yrkesreisende, behersker engelsk, men langt fra alle. Det er derfor nyttig å kunne gjøre seg forstått på mer enn ett fremmedspråk.

Globus snurrer rundt mot svart bakgrunn. Foto.

Vi reiser mer

Folk reiser mer enn noen gang. Stadig flere nasjonaliteter oppdager Norge som et nytt, eksotisk og spennende land som de gjerne vil besøke. Vi må bestrebe oss på å tilpasse oss nye grupper av gjester og deres behov.

Hvilke ønsker har de, og hva slags forventninger har de til oppholdet sitt i Norge? Hvordan kan vi bidra til at de blir fornøyde og kanskje kommer tilbake – og ikke minst til at de vil anbefale oss og vårt tilbud til andre?

Språk

Å kunne språk blir bare mer og mer viktig. Engelsk lærer vi allerede i barneskolen. Mange har også tilbud om andre fremmedspråk allerede i ungdomsskolen.

Har du planer om å jobbe innenfor reiseliv, eksport/import eller kjenner dragningen mot utlandet, så er det viktig å lære seg flere språk.

Engelsk er utbredt både i Europa og andre verdensdeler, mange kan snakke engelsk. Likevel skal vi ikke lenger enn til for eksempel Tyskland, Frankrike og Italia før vi kan risikere å møte veggen språkmessig.

Mange land har gamle og veldig stolte språktradisjoner, og de ser ikke verdien av å lære seg engelsk. Det er derfor viktig at man som vertskap kan kommunisere på flere språk. Dette er igjen med på å skape en nær og god relasjon til gjesten.

Ønsker du å arbeide i reiselivsbransjen, er tysk, spansk og fransk de viktigste språkene du kan tilegne deg i tillegg til engelsk. Mange ganger kan bare noen høflighetsfraser på gjestens språk føre til at isen blir brutt og god kontakt blir opprettet. Vet du at en spansk gjest skal komme, så gjør hjemmeleksen din! Lær deg for eksempel velkommen, god dag, god kveld og takk på spansk. Dette blir satt stor pris på.

Norge har også mange kinesiske og japanske gjester. De reiser ofte i større grupper, og de har som regel med seg en reiseleder som snakker engelsk.

Sist faglig oppdatert 01.02.2019
Skrevet av Hilde Morseth
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon og kulturforståelse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale