Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

ABC-metoden

Det finnes mange måter å jobbe fram ideer på. ABC-metoden er en enkel øvelse som kan hjelpe deg til å komme på flest mulig ideer.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Person med mange ideer som strømmer ut av hodet. Illustrasjon.

Kreative metoder hjelper oss til å komme på mange og varierte ideer.

Gode rammer

Når flere jobber med idéutvikling sammen, er det ikke uvanlig at én person blir bedt om å være leder, eller los, for prosessen. Losens oppgave er å passe på tida og sørge for at stemningen er god, og at idéutviklingen blir dokumentert. Trygge, avslappede og lekne rammer for prosessen gjør at flere tør å komme med sine ideer.

Idémyldring etter ABC-metoden

Linjert ark der alfabetet er skrevet loddrett med én bokstav per linje. Flere av linjene er fylt ut med ord som begynner på den aktuelle bokstaven. Foto.

ABC-metoden

  1. Skriv temaet for idéutviklingen eller et spørsmålstegn øverst på et ark.
  2. Skriv alfabetet på linjer nedover arket.
  3. Sett på en klokke som ringer etter et visst antall minutter, for eksempel femten minutter.
  4. Skriv ord du kommer på, eller et spørsmål, ved siden av hver bokstav i alfabetet.
  5. Losen kan komme med forslag om for eksempel å fokusere på verb de første fem minuttene, substantiv de neste fem minuttene og til slutt adjektiv.
  6. Plukk ut, eller få noen til å plukke ut, et utvalg ord som du jobber videre med.
Sist oppdatert 29.05.2020
Tekst: Albertine Aaberge (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter