Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Designprosessen – Eker express line

Eker design har utviklet sin egen modell for de ulike fasene i designprosessen. Bård Eker forklarer hvordan denne fungerer i praksis.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Faser i en designprosess

Eker Express Line er en avansert modell som er laget med tanke på industridesign. I videregående skole kan en enklere modell hjelpe deg gjennom fasene i designprosessen.

Sist oppdatert 25.10.2019
Skrevet av Inger Gilje Sporaland og Haldor Hove

Læringsressurser

Design

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale