Hopp til innhold

Oppgave

Skrik som motiv

Maleriet Skrik av Edvard Munch er et verdenskjent ikon i kunsthistorien. I denne oppgaven skal du sammenligne ulike versjoner av Skrik som motiv.

LK20LK06

Oppgave 1

Graffitien ovenfor siterer Edvard Munchs kjente maleri Skrik.

  • Hvilke visuelle elementer er hentet fra det opprinnelige maleriet?
  • Hvilke elementer eksisterer bare i dette bildet?
  • Hva kan grunnen være til at studentene ved Arkitekthøgskolen har valgt å sitere Munch?
  • Er budskapet i de to bildene det samme? Begrunn svaret.
  • Veggmaleriet kan også oppfattes som en kommentar. Hva er det bildet kommenterer?
Bilde med Skrik-motiv malt på muren som skiller Israel fra Palestina. Foto.

Skrik-motiv malt på muren som skiller Palestina fra Israel

Oppgave 2

Skrik blir sitert i utallige bilder verden rundt. Studert bildet som er malt på muren som skiller Israel fra Palestina.

  • Hvilke likhetspunkter finnes mellom den palestinske og den norske graffitien?
  • Hva er forskjellig?
  • Hva er budskapet i den palestinske graffitien?
Sist oppdatert 15.05.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Visuell kommunikasjon