Hopp til innhold
Tverrfaglige temaer

Kjønnsmangfold

Hva er kjønn, og hvordan påvirker det oss? Bli kjent med ulike perspektiver på kjønn og lær om kjønnsmangfoldet som omgir oss.

En rekke regnbueflagg under Oslo Pride Parade i 2018. Foto.

Regnbueflagget under en pride-parade i Oslo

Hun, han eller hen? Fra vi blir født, er kjønn med på å forme hvem vi er, hva vi gjør, og hvordan vi tenker. Det kan påvirke måten vi oppfører oss på, interessene våre og yrkesvalgene våre.

Det finnes mange forskjellige måter å utrykke kjønn på og flere ulike kjønnsidentiteter. Noen identifiserer seg med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen, mens andre ikke gjør det – og ikke alle identifiserer seg som enten mann eller kvinne Den store variasjonen i kjønnsutrykk og kjønnsidentiteter kaller vi kjønnsmangfold.

De som bryter med de tradisjonelle kjønnsnormene i samfunnet, kan i dag oppleve både trakassering og redusert livskvalitet. Økt kunnskap kan derfor være med på å hindre misforståelser og skape toleranse og respekt.

I samarbeid med Rosa kompetanse har vi laget en læringssti om kjønnsmangfold. Denne læringsstien egner seg godt som en introduksjon til temaet kjønn og kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med temaet i mange ulike fag. I læringsstien vil du

  • bli kjent med ord og begreper som beskriver ulike sider ved kjønn

  • få kunnskap om kjønnsmangfold og ulike perspektiver på kjønn

  • forstå hvordan det kan oppleves å bryte kjønnsnormer og utrykke sin kjønnsidentitet

  • utforske kjønnsmangfoldet i Norge og verden

  • reflektere over hvordan vi kan bidra til toleranse og respekt i et samfunn med kjønnsmangfold

Dere kan gå gjennom alle oppgavene og artiklene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.

Andre viktige temaer vi tar opp i dette tverrfaglige emnet, er

  • kjønnsroller

  • kjønnsnormer

  • likestilling

  • minoritetsstress

Sist oppdatert 23.06.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Kjønnsmangfold