Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

Bruk kilder, teorier og modeller

I dette emnet skal vi se på hvordan du som elev kan bruke kilder, teorier og modeller i arbeidet med faglige spørsmål, emner og problemstillinger.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.

Problemstilling og valg av metode

Her får du tips til hvordan du utformer gode og forskbare problemstillinger, og hvordan du velger en hensiktsmessig forskningsmetode. Du får også en kort innføring i forskningsetikk.

Læringsressurser

Problemstilling og valg av metode