Hopp til innhold

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - RessurssamlingEntreprenørskap og bedriftsutvikling 1 - Ressurssamling

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Bruk kilder, teorier og modeller

I dette emnet skal vi se på hvordan du som elev kan bruke kilder, teorier og modeller i arbeidet med faglige spørsmål, emner og problemstillinger.

Metoder i utforskning

Lærebøker og digitale læremidler formidler kunnskap som folk før deg har skaffet til veie gjennom å studere ulike fenomener. Men du kan også selv skaffe deg kunnskap og innsikt gjennom egen metodisk utforskning. Her får du tips til hvordan du kan gjøre det.