Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kongens nei

Tyske tropper rykket inn i Norge 9. april 1940, og kongen og regjeringen Nygaardsvold flyktet nordover. Tyskerne ønsket at kongen skulle godkjenne Vidkun Quisling fra Nasjonalt samlingsparti som ny statsminister i Norge, men dette sa Kong Haakon 7. nei til.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kongen og kronprinsen søker dekningu nder et flyangrep på i Molde
Et av de mest kjente bildene fra denne perioden viser kong Haakon og kronprins Olav som søker ly i forbindelse med et tysk luftangrep i Molde.

Tyske tropper okkuperer Norge

Tidlig på morgenen den 9. april 1940 ble det tyske krigsskipet Blücher senket i Drøbaksundet. Det norske forsvarets senkning av Blücher utsatte Hitlers plan om å okkupere Norge, med et døgn. Dette ga kongefamilien og regjeringen tid til å flykte nordover i landet og derfra videre til England og USA.

Da Kongen og regjeringen forlot Oslo 9. april, forsøkte Vidkun Quisling å overta makten ved et statskupp. Han holdt en radiotale hvor han utropte seg selv til statsminister.

Vidkun Quisling gjør statskupp på norsk radio 9. april 1940.

Kongen nekter å samarbeide

Den 10. april hadde kongefamilien med følge kommet fram til Trysil. Tyskerne sendte en utsending til Trysil med krav om å innsette Quisling som ny statsminister. Saken ble tatt opp med Kongen i statsråd og resulterte i en kongelig resolusjon som Kongen og statsminister Nygaardsvold skrev under. I denne resolusjonen nektet Haakon 7. å gi etter for det tyske kravet.

protokoll med kongens nei
Kilden Statsrådssekretariatet, Resolusjoner, 122 Resolusjoner 1940–1942 blir også omtalt som «Kongens nei».

Etter krigen ble Quisling arrestert og dømt til døden for landssvik. «Kongens nei» ble brukt som dokument 1 i landssviksaken mot ham. De røde anmerkningene du ser på dokumentet, er fra tida da bevisene i saken ble samlet inn.

«Kongens nei» blir følgelig regnet som et av Norges viktigste dokumenter i nyere norsk historie.

Sist oppdatert 09.01.2018
Tekst: Patricia Haeck og Gunn Løwe (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale