Hopp til innhold

Historie Vg2 og Vg3

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Styreformer i Europa

Styreformer kan skifte, og noen ganger ganske hurtig. Dagens demokratiske styreform i Europa er bare om lag 200 år gammel. Den erstattet eneveldet, som dominerte som styreform i Europa på 1600- og 1700-tallet. Eneveldet bygde på et eldre system som kalles adelsveldet (føydalismen).

Læringsressurser

Styreformer i Europa

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?