Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Europeisk middelalder

Les fagstoff om middelalderen i Europa før du svarer på spørsmålene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bønder i et føydalsystem forbereder åkeren til vinteren. Hentet fra "The Very Rich Hours of the Duke of Berry", fransk gotisk illustrasjoner fra 1400-tallet. Ilustrasjon.

Opppgave 1 Tidlig middelalder

 1. Hvilke fordeler var det for bøndene å leve under en føydalherre?
 2. Hva er likhetene mellom å være slave i romertiden og være bonde i det føydale Europa?
 3. Hva mener vi med begrepet "rettsløs"?
 4. Finnes det grupper i samfunnet vårt i dag som er rettsløse?

Oppgave 2: Pavestaten

 1. Hva kjennetegnet en "rex iustus"?
 2. Hvorfor hadde kirken og kongemakten gjensidig nytte av hverandre?
 3. Gi eksempler på samfunn i dag der staten og kirken er nært knyttet til hverandre.
 4. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved et nært samarbeid mellom den norske staten og den norske kirken i dag?

Oppgave 3: Europeisk høymiddelalder

 1. Hva var årsaken til at korstogene ble satt i gang?
 2. Hvorfor kan korstogene ha vært økonomisk motivert?
 3. Hvorfor var investiturstriden så viktig for maktforholdet mellom kongen og kirken?
 4. Hva kan årsakene være til at Europa ikke ble samlet i ett stort rike i middelalderen?
Sist oppdatert 20.09.2017
Tekst: Nanna Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Middelalderen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale