Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (BA)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Algebraiske uttrykk

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall.

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk