Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Dopapiret – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Dopapiret.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.

Fremragende

Kompetent

På vei

Du har vært svært aktiv i en redaksjon og levert mange saker til publisering av to veggaviser innen deadline.

Du har jobbet i en redaksjon og levert noen saker til publisering av to veggaviser innen deadline.

Du har til dels jobbet aktivt i en redaksjon. Du har levert noen saker, men ikke publisert to veggaviser innen deadline.

Du har brukt mange og varierte nyhetskriterier i dine saker. Du har et reflektert forhold til hvilke kriterier du har brukt, og hvorfor.

Du har ikke brutt Vær varsom-plakaten i arbeidet med avisproduksjonen, og du kan redegjøre godt for i hvilke situasjoner du hadde ulike valg knyttet til Vær varsom-plakaten.

Du har brukt noen nyhetskriterier og viser i refleksjonsnotatet at du kan begrunne bruken.

Du har ikke brutt Vær varsom-plakaten i arbeidet med avisproduksjonen, og du har noen tanker om når Vær varsom-plakaten var aktuell i arbeidet.

Du har brukt få nyhetskriterier og/eller er usikker på hva dette er, eller hvordan du kan bruke dem i eget arbeid.

Du har ikke brutt Vær varsom-plakaten i arbeidet med avisproduksjonen, men du er usikker på i hvilke situasjoner Vær varsom-plakaten er aktuell.

Du har skrevet saker i både subjektive og objektive sjangre og har et bevisst forhold til hvordan dette gjøres. Du kan nevne en rekke undersjangre og kjennetegnene på dem.

Du har skrevet saker i både subjektive og objektive sjangre med noen sjangerbrudd. Du kan noen undersjangre.

Du har ikke skrevet saker i både subjektive og objektive sjangre og/eller du er ikke helt sikker på hva forskjellen består i.

Du har et bevisst forhold til hvordan man bygger opp en tekst, og du kan vise til hvordan du har brukt regler for layout og oppbygging.

Du kan regler for layout og tekstoppbygging, men har ikke tatt i bruk alle mulighetene.

Du har ikke klart for deg hvilke regler som gjelder for layout, og er usikker på hvordan tekstene i en veggavis bør bygges opp.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Ragnhild Risholt Kleppe

Læringsressurser

Skrivearbeid 2

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs