Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Trearbeid

Trearbeidsfagene bygger på lange tradisjoner. Fagområdet spenner fra tradisjonelt håndverk i små bedrifter, til moderne produksjon av ulike trebaserte produkter. Du skal lære om ulike materialer og teknikker innen design og trearbeid, i tillegg til å bruke verktøy og maskiner.

Læringsressurser

Trearbeid

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Verktøy

Det er viktig å kunne noe om redskaper og verktøy, slik at vi bruker dem på en effektiv måte. Å velge riktig verktøy kan være avgjørende for hvordan sluttresultatet blir.

Læringsressurser

Verktøy