Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Visualisering

Visuelt har å gjøre med det å se. Når du skal utvikle en idé slik at den kan produseres, må du gjøre den tilgjengelig. Du må kunne vise fram skisser, tegninger eller lignende, slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt. Samtidig hjelper visualisering deg å planlegge og se for deg ulike løsninger.

Læringsressurser

Visualisering

Fagstoff

Video

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, valg av virkemidler, uttegning og opptak til redigering og klipping. Bruk av film kan være effektivt i visualisering og i markedsføring av produkter eller tjenester.

Læringsressurser

Video