Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Visualisering

Visuelt har å gjøre med det å se. Når du skal utvikle en idé slik at den kan produseres, må du gjøre den tilgjengelig. Du må kunne vise fram skisser, tegninger eller lignende, slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt. Samtidig hjelper visualisering deg å planlegge og se for deg ulike løsninger.

Læringsressurser

Visualisering

Fagstoff

Modell

I produktutvikling er modeller et kreativt redskap. Modellen kan synliggjøre en idé og teste hvordan den fungerer i tredimensjonal form (3D). Dette er nyttig i det videre arbeidet med produktet. En prototype er en gjennomarbeidet, nøyaktig modell av det produktet som skal produseres.

Læringsressurser

Modell