Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Visualisering

Visuelt har å gjøre med det å se. Når du skal utvikle en idé slik at den kan produseres, må du gjøre den tilgjengelig. Du må kunne vise fram skisser, tegninger eller lignende, slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt. Samtidig hjelper visualisering deg å planlegge og se for deg ulike løsninger.

Læringsressurser

Visualisering

Fagstoff

Tegning

Vi visualiserer ofte idéer ved hjelp av bilder. I produktutvikling bruker du tegning både i eget arbeid og i samhandling med andre. Det er viktig å kunne lage og bearbeide skisser og arbeidstegninger både for hånd og ved hjelp av digitale verktøy.

Læringsressurser

Tegning