Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle bedrifter må ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi skal jobbe på en sikker måte og gjøre det vi kan for å forebygge uheldige konsekvenser for oss selv, andre og miljøet rundt oss. Som elev må du også ivareta HMS. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.

HMS for arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkeleg opplæring. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt, også for lønnsomhet.

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren

Fagstoff