Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Helsefremmende læringsmiljø

Et helsefremmende miljø er ikke bare viktig på arbeidsplassen, det er også viktig på skolen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Mennesker som samarbeider om å skape ideer. Tegning.

Idéutvikling

Å være skoleelev kan sammenlignes med å være ansatt i en bedrift. Et helsefremmende læringsmiljø er minst like viktig som et helsefremmende arbeidsmiljø, og det er viktig at du er med og bidrar. Alle må være med og «dra lasset», slik at alle kan trives og bli trygge, vokse, mestre og utvikle seg.

Se denne lille filmen om inkluderende arbeidsliv, og overfør det du ser og hører, til både skolehverdagen og praksisplassen din.

Diskuter oppgavene under i klassen etter at alle har sett filmen.

Oppgaver

  • Hvordan kan dere skape et inkluderende læringsmiljø i klassen deres? Diskuter hvordan dere skal snakke med hverandre, oppføre dere mot hverandre og være mot hverandre for å sikre et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø.
  • Hvordan kan hver og én av dere bidra til at dere oppnår dette både på skolen og på praksisplassen deres?
Sist oppdatert 09.06.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

HMS for eleven