Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Psykologi og kjøpsatferd

Hvorfor velger vi de produktene vi gjør? Hvordan kan vi som markedsførere få kunnskap om disse sidene ved forbrukeren? Psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker kjøpsatferden vår.

Kjøpsatferd

Hva har formet deg til den forbrukeren du er? Er du et produkt av kultur, økonomi, geografi og reklame? Eller er det personligheten din – dine grunnleggende måter å tenke, handle og føle på – som bestemmer din forbrukeratferd?

Læringsressurser

Kjøpsatferd

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs