Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave om reklamefilm for Operasjon Dagsverk

Med utgangspunkt i en reklamefilm for Operasjon Dagsverk skal du jobbe med kommunikasjonsprosessen og ulike former for massekommunikasjon.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Oppgave 1

Se reklamefilmen for Operasjon Dagsverk én eller flere ganger.

Etter at du har sett reklamefilmen, skal du reflektere over det følgende:

  1. Hvem er avsenderen i denne reklamefilmen? Hvem er i målgruppen og er ment som mottakere av denne reklamefilmen, tror du?
  2. Hva er budskapet, og hvordan blir dette kodet? Vurder hvordan du tror de fleste mottakere dekoder budskapet. Begrunn.
  3. Hva mener du kan oppfattes som støy i denne filmen?

Oppgave 2

Foreslå andre former for massekommunikasjon som Operasjon Dagsverk kan benytte. Vurder om budskapet bør kodes annerledes enn i reklamefilmen, dersom Operasjon Dagsverk skal bruke andre kommunikasjonskanaler. Begrunn.

Sist oppdatert 16.12.2020
Tekst: Kristoffer Heide Kitterød og Elisabeth Thoresen Olseng (CC BY-SA)

Læringsressurser

P for påvirkning

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs