Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Funksjonell organisasjon

Det ligger i navnet hvordan organiseringen er når den er funksjonell: Organisasjonen er organisert etter funksjoner.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bilde av en kvinne som pakker store esker med julemarsipan på en Nidar-fabrikk.
Produksjonsavdelingen løser utfordringer som hører til produksjonsfunksjonen: produksjonslinjer, teknologiutvikling, råvarer, skiftarbeid, hygiene i fabrikken og så videre.

Spesialisert etter funksjoner

I en funksjonell organisasjon er oppgavene til de ansatte spesialisert etter funksjoner. I motsetning til i linjeorganisasjoner kan en ansatt i en funksjonell organisasjon ha flere sjefer. Om det gjelder spørsmål om salg, skal den ansatte ta kontakt med salgssjefen, men om det gjelder innkjøp, er innkjøpssjefen ansvarlig. Denne typen organisasjon er aktuell når bedriften når en viss størrelse. Små bedrifter kan som regel ikke la de ansatte spesialisere seg på noen få arbeidsoppgaver. Der er de ansatte oftest nødt til å utføre mange forskjellige oppgaver.

Samlet kompetanse

Fordelen med en slik organisasjonsform er at den er enkel å administrere i og med at ansvarsområdene er klart avgrenset. Kompetansen hos de ansatte i de ulike fagområdene blir samlet, og det kan bidra til sterke fagmiljøer. Ulempene er at spesialiseringen kan føre til konkurranse mellom avdelingene, og at de ikke prioriterer å samarbeide. En annen ulempe kan oppstå hvis spesialiseringen medfører at bedriften blir for lite oppmerksom på kundene og markedets behov.

Sist oppdatert 30.10.2018
Tekst: Carina Hertze Bratli (CC BY-SA)

Læringsressurser

Organisasjonsoppbygging

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs