Hopp til innhold

Brønnteknikk Vg2YF VG2

Leting og boring

Innholdet i Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet omfatter både geologien som er grunnlaget for petroleumsreservoarene, og metoder og utstyr som brukes for å finne olje og gass på en trygg og økonomisk forsvarlig måte.

Brønnbygging og sementering

Alle brønner som bores på norsk sokkel, skal følge norsk lov om sikring av det ytre miljø. Dette gjør at brønnene stort sett bygges på samme måte, enten det er letebrønn, avgrensningsbrønn, produksjons- eller injeksjonsbrønn.

Læringsressurser

Brønnbygging og sementering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?