Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Semi-submersible

Semi-sub er en sikker og effektiv riggtype som kan brukes til boring, komplettering og brønnvedlikehold. Riggen flyter i sjøen og holdes over brønnen ved hjelp av dynamisk posisjonering og anker, og forflyttes ved egen motorkraft. Noen steder brukes modifiserte semi-sub-er som produksjonsinstallasjon.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Semi-submersible rig. Foto.

Sentralt i emnet:

  • Semi-sub
  • Flytende installasjon
  • Egen framdrift
  • Boring, komplettering og brønnservice
  • BOP på havbunnen

Semi-submersible (Halvt nedsenkbar rigg)

Semi-sub er en flytende installasjon som brukes til boring, komplettering og brønnservice på norsk og internasjonal sokkel. Riggens nedre konstruksjon består av flyteelementer (pongtonger). Pongtongene har tanker som kan fylles med vann (ballast) slik at riggens tyngdepunkt blir lavere når den skal operere på brønnen. Det gjør riggen stabil i sjøen. Når riggen skal flyttes, tømmes ballasttankene slik at det er lettere å seile. Denne riggtypen kan brukes både på grunt og på dypt vann.

Modulinndeling om bord

En semi-sub er konstruert slik at boligmodulen har helikopterdekk på taket og livbåter i umiddelbar nærhet. Det er god avstand mellom boligkvarteret og boreriggens mest utsatte område, boredekket. I en beredskapssituasjon vil personell bli evakuert i helikopter og livbåter alt etter situasjonen.

Mellom boredekket og boligkvarteret er pipedeck (rørlageret). På pipedeck lagres borerør, BHA for boring og komplettering, og ulike containere som sendes med utstyr til riggen.

Posisjoneringssystem

Det er vanlig at riggen har både dynamisk posisjoneringssystem () og ankersystem. Når riggen «ligger på DP», vil det si at thrusterne (sidepropellene) hele tiden jobber med å holde riggen i riktig posisjon over målet.

DP-systemet bruker thrustere som holder posisjonen på riggen i forhold til en bestemt lengde- og breddegrad som er innstilt i DP-systemet. Det betyr at riggen holdes i en fast posisjon over brønnen til tross for vind, bølger og strømninger. DP-systemet er avhengig av satellittdekning for å vite posisjonen til riggen.

Når riggen skal ligge på anker, må den ha hjelp til ankerhåndtering for å plassere ankrene langt nok ut fra riggen på punkter som er lagt ut for ankring ( prelaid mooring system). Det er AHTS-fartøy ( Anchor Handling Tug Supply) som hjelper til med legging og trekking av ankrene når riggen skal flyttes.

Ankerkjettingene holdes i strekk med ankervinsjer slik at riggen ikke drifter til siden på grunn av slakk kjetting og strømninger i havet.

Funksjonalitet

En semi-sub kan flyttes ved egen framdrift. Den har et maritimt anlegg som inkluderer maskin, leddet propell og skipsbro der kapteinen styrer fartøyet. Forflytningsfarten er vanligvis rundt 7 knop. Det er en stor fordel å kunne forflytte installasjonen når man borer flere brønner på en lokasjon, og at man kan forflytte riggen over hele verden ved egen framdrift.

Tekniske detaljer om halvt nedsenkbare rigger

Halvt nedsenkbare rigger kommer i forskjellige størrelser og med ulik kapasitet. Tradisjonelt var riggene mindre, men i de siste årene har størrelse og kapasitet økt betraktelig. En del av de nyeste riggene kan dermed benyttes på grunt, dypt og meget dypt vann (Ultra Deep Water). Både lagerplass for riser og borerør og tekniske forbedringer på kraner, boreanlegg og sikkerhetssystemer om bord bidrar til å utvide bruksområdet.

Riggene kan bore brønner på havdyp som er fra noen hundre meter opp til 3 000 meter. Begrensningen for riggens bruk på dypere hav er vekten og lengden til stigerøret (riseren), vekten på BOP, løftekapasitet på heisespill og boretårn og lagringskapasiteten på riggen.

Når riggen er i områder med 3 000 meters havdyp, kan den ikke ligge på anker, da må det brukes DP-system.

BOP-ens plassering

På en flytende installasjon plasseres BOP på brønnhodet på havbunnen. Da bruker man stigerøret som kjøreverktøy for BOP-en.

Se mer om landing av BOP: Stigerør

En fordel med denne riggtypen er at den raskt kan forflyttes til side for brønnen dersom det oppstår en kritisk situasjon som medfører fare for mennesker, miljø og utstyr. Dårlig vær eller en brønnkontrollhendelse kan være eksempler på dette. Da kan man stenge BOP, koble riser fra BOP, og flytte riggen til side for brønnen.

Nødfrakoblingen fra BOP skal skje innen 90 sekunder. Da stenges også ventilene i BOP-en slik at det ikke strømmer olje, gass eller kjemikalier ut i havet.

Heave-kompenseringssystem

Riggens heave–system kan kompensere for vertikale og horisontale bevegelser i riggen forårsaket av vind, bølger og strømning. Det finnes ulike kompenseringssystemer om bord, både for borestreng, ankersystem og riser.

Kompenseringssystemene justerer for riggens bevegelser slik at borestrengen/arbeidsstrengen blir stående relativt rolig i brønnen.

Kompensering på borestrengen kan gjøres i toppen av boretårnet (CMC) eller direkte på heisespillet slik at borestrengens vekt på bunnen (WOB) holdes stabil, selv om riggen beveges opp og ned i havet.

Nyere generasjoner, større kapasitet, dypere rekkevidde.

Nyere semi-submersible rigger – generasjon 6

Det finnes flere ulike modeller av sjette generasjon halvt-nedsenkbar rigg. Fellestrekk er at slike rigger er laget for å kunne bore på havdyp opp mot 3 000 meter, og bore brønner som er opp mot 10 000 meter lange. Dette krever at riggen har lagringsplass for både stigerør og borerør til de lengste situasjonene (opp mot 13 000 meter borerør). I tillegg må riggen ha tankvolum til borevæsker tilsvarende denne lengden på brønner.

Les mer her: Fra Aker H-3 til H-6

Sist oppdatert 08/17/2018
Tekst: Børge Harestad og Sissel Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS